وبلاگ حاج مهدی نیک اندیش tag:http://navayemouod.mihanblog.com 2020-04-10T11:22:26+01:00 mihanblog.com پیشوازهای محرم 98 رسید... 2019-08-27T12:20:24+01:00 2019-08-27T12:20:24+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/100 یاوران امام زمان (عج) سلام من به محرم  44129666بوی حرم ، بوی حسین 44129522
سلام من به محرم  44129666
بوی حرم ، بوی حسین 44129522
پیشوازهای محرم 98 رسید
]]>
این نوحه خیلی با دلها بازی میکنه 2019-01-23T20:22:10+01:00 2019-01-23T20:22:10+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/93 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>
نوحه امام حسن ع که در ایام فاطمیه هم خوانده میشود 2019-01-23T20:19:59+01:00 2019-01-23T20:19:59+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/92 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>
پیشواز جدید محرم 2019-01-23T20:18:05+01:00 2019-01-23T20:18:05+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/91 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>
نوحه ی بسیار زیبای جز پسر فاطمه ارباب نداریم 2019-01-23T20:12:31+01:00 2019-01-23T20:12:31+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/90 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>
نوحه ای که پر از خاطرات بچه های هیئته 2019-01-23T20:10:42+01:00 2019-01-23T20:10:42+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/89 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>
در محرم 96 با این نوحه ها بیشتر دل آدم هوای کربلا می کنه 2019-01-23T20:08:26+01:00 2019-01-23T20:08:26+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/88 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>
کلیپ سلام من به محرم که فوق العاده زیبا و دلنشینه 2019-01-23T20:05:51+01:00 2019-01-23T20:05:51+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/87 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>
جامانده های از کربلا گوش نکنن 2019-01-23T20:02:59+01:00 2019-01-23T20:02:59+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/86 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>
این نوحه چکار کرد شب اربعین حسینی 2019-01-23T19:59:46+01:00 2019-01-23T19:59:46+01:00 tag:http://navayemouod.mihanblog.com/post/85 یاوران امام زمان (عج) [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
] ]]>